„W WIOSCE CHLEBOWEJ STRASZY C.D.”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Janiej Góry do udziału w realizacji  zadania, polegającego na powrocie strachów polnych do krajobrazu wiejskiego.

Prosimy, aby w każdej posesji- w ogródkach warzywnych, czy w sadach lub na polach znalazł się  straszny lub wesoły strach polny – „Strach na wróble”. Może być wykonany tradycyjnie ze starych szmat lub bardziej trwały w połączeniu z metalem. Każdy może wymyślić swojego oryginalnego stracha- liczymy na pomysłowość.

Wszystkie strachy będą oceniane przez specjalną komisję, a najbardziej pomysłowe zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi sponsorowanymi przez Wójta Gminy Świekatowo, Prezesa TRG Świekatowo, Radnych Janiej Góry, Radnego Powiatowego oraz Radę Sołecką Jania Góra.

Strachy muszą być wykonane do 10 maja 2011 r.

28 maja 2011 r. odbędzie się w naszej wiosce uroczyste otwarcie „Ścieżki Strachów”- w tym dniu Telewizja Bydgoszcz „Agroregion” obiecała nagrać program o naszej wiosce – tak więc zależy nam na licznym udziale w akcji „Strach”.

Ponadto nasze strachy będą bohaterami albumu fotograficznego pod tytułem „W Wiosce Chlebowej Straszy”.

Zachęcamy wszystkich do pomocy w uatrakcyjnieniu naszej Wioski Chlebowej.

Close Menu