„Wieś na weekend 2014”- VI Festiwal Chleba

Kolejny Festiwal Chleba za nami.  Festiwal odbył się dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007 – 2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gminy Świekatowo, Starostwu Powiatowemu i oczywiście wszystkich mieszkańców Janiej Góry- Wioski Chlebowej. Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie nie tylko finansowe. (więcej…)

Możliwość komentowania „Wieś na weekend 2014”- VI Festiwal Chleba została wyłączona

VI FESTIWAL CHLEBA

logotypksowa13 września 2014r Wioska Chlebowa w Janiej Górze gościła miłośników wiejskiego klimatu na VI Festiwalu Chleba.
W tym dniu wioska była pełna pachnącego, świeżego chleba prosto z pieca chlebowego, przypomniała pracę ginących zawodów: kowala, cieśli i garncarza. Można było skosztować pysznych regionalnych potraw i spędzić aktywnie czas podczas zabaw festynowych. (więcej…)

Możliwość komentowania VI FESTIWAL CHLEBA została wyłączona
Close Menu