DOFINANSOWANIE Z PROW – ” mały projekt”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo podpisało umowę przyznania pomocy  dla operacji pt. „Wyposażenie placu promocyjnego Wioski Chlebowej w Janiej Górze” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dzięki temu dofinansowaniu Wioska Chlebowa w Janiej Górze wyposażona zostanie w namiot imprezowy i ławostoły. Sprzęt ten przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej wioski. Namiot z wyposażeniem będzie wykorzystywany na placu promocyjnym od maja do października,  jako miejsce warsztatów jak i  miejsce promocji produktów lokalnych: chleb, potrawy regionalne, wyroby rękodzielnicze, sztukę ludową, pamiątki itp.  Stworzy się  miejsce nie tylko świetnie przygotowane do imprez środowiskowych lecz również miejsce spotkań rekreacyjnych dla mieszkańców wioski i miejsce otwarte dla przybywających turystów. Partnerem w projekcie jest Gmina Świekatowo, która wspiera nasze działania na każdym etapie. Bardzo dziękujemy za stałą i owocną współpracę.

Close Menu