Film o wioskach tematycznych w województwie kujawsko-pomorskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie od 2008r. realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Podejmowane działania projektowe pozwalają na wspieranie inicjatyw lokalnych takie jak wioski tematyczne. Dzięki właśnie zaangażowaniu GOPS w Świekatowie powstał film promujący trzy wioski z naszego regionu: Wioskę Ptasią w Adamkowie, Wioskę Górniczą w Pile i naszą wioskę Wioskę Chlebową. Serdecznie dziękujemy kierownikowi  GOPS w Świekatowie  pani Hannie Tomasik oraz koordynatorowi projektu pani Katarzynie Karolczyk za włożony duży wysiłek, aby ten film powstał. Wierzymy,że emisja tego filmu przyczyni się,że turyści zawitają w progi naszych wiosek tematycznych. Pierwsze emisje filmu rozpoczną się w telewizji regionalnej TVP Bydgoszcz 17 stycznia o godz. 17.05 oraz 27 stycznia o godz.18.00. Pozostałe kolejne emisje:14.02.2013 – godzina: 17:05 trzecia emisja,24.02.2013 – godzina: 18:00 czwarta emisja,14.03.2013 – godzina: 17:05 piąta emisja,24.03.2013 – godzina: 18:00 szósta emisja.Zapraszamy do obejrzenia filmu.

 

Close Menu