KONKURS KULINARNY

Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza do udziału w III edycji konkursu „Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich”. Zgłoszenia produktów/potraw prosimy przesyłać do dnia 12 marca 2015 r. do biura LGD Bory Tucholskie (ul. Murowa 8, Tuchola). Finał konkursu odbędzie się 20 marca o godz. 16.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela LGD „Bory Tucholskie”

Wydarzenie finansowane jest ze środków EFRROW w ramach PROW 2007-2013 działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

11

Close Menu