„RAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”

„RAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”

„Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Burchat”  z Gostycyna przy współpracy z Fundacją „Chcę poznać moją wieś” z Mukrza, z Duszpasterską Wspólnotą Rolników z Łyskowa, ze Stowarzyszeniem Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno JAGODA z Małego Gacna, ze Stowarzyszeniem na Rzecz  Rozwoju Sołectwa Żalno, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec i z Towarzystwem  Rozwoju Gminy Świekatowo uzyskało dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” w ramach konkursu grantowego „Imprezy sieciujące 2011”- „RAZEM ZNACZY LEPIEJ-rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 5 500 zł na realizację zadania pod nazwą „Wakacyjna Wędrówka Szlakiem Wiosek Tematycznych”. Realizacja projektu miała rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży w małych miejscowościach  oraz  wyrównywać szanse edukacyjne jak i kultywować tradycję i zwyczaje regionalne. W ten sposób promowano istniejące wioski tematyczne i zachęcano  do tworzenia nowych. Realizatorzy zadania dążyli do tego, aby najmłodsi mieszkańcy utożsamiali się ze swoim miejscem zamieszkania i czuli się w nim dobrze. 23 lipca na podsumowanie realizacji tego projektu gościliśmy w naszych progach liczną grupę  dzieci. Mamy nadzieje,że miło i pożytecznie spędziły u nas swój czas i poznały Wioskę Chlebową. Zapraszamy ponownie.

Autor zdjęć: Krzysztof Pardo.

Close Menu