AgroSzansa szansą dla rolników…

1Program AgroSzansa jest bardzo chętnie oglądany przez naszych mieszkańców, ponieważ pokazuje to co jest bliskie każdemu rolnikowi, jego trud i sukcesy.Agroszansa jest szansą dla wielu rolników pokazując co należy zrobić, by gospodarstwa rolne przynosiły zyski i satysfakcję każdemu gospodarzowi.Jest to też program, który wspiera działalność pozarolniczą np. wioski tematyczne 😉

Program pani Marii Sikorskiej pokazuje bardzo dużo „dobrych praktyk”,z których i my czerpiemy inspiracje. Wspaniale, że taki program jest na antenie telewizji. W Wiosce Chlebowej od kilku lat stawiamy strachy polne nawiązując tym do starej wiejskiej tradycji.Dzisiaj powstał nowy strach na cześć programu Agroszansy;)) Chociaż nie straszy, to nawiązuje do idei programu.Pokazuje postęp rolnictwa od ery narzędzi prostych, grabi i cepów przez erę maszyn do ery komputeryzacji rolnictwa.AgroSzansie życzymy realizacji zaplanowanej Misji.

23

Close Menu