Inspirujemy innych do działania

Swojacy gminy Nowe

CZAS ŚWIECIA

http://www.czasswiecia.pl/czas_swiecia/1,113943,10481795,Swojacy_gminy_Nowe.html

” Mieszkańcy niewielkiej wsi, jaką jest Mały Komórsk, postanowili pobudzić społeczność wsi do działania. W tym celu nieformalna grupa postanowiła założyć Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Swojacy”. – Pomysł zawiązania grupy aktywnych ludzi, którzy chcieliby zrobić coś na rzecz wsi, pojawił się w tym roku, a działać zaczęliśmy na początku sierpnia – mówi Danuta Zielińska, jedna z członkiń powstającego Stowarzyszenia. – Na początku było 10 chętnych osób, ale nasza grupa szybko się rozrasta – dodaje. Pomocne okazało się wsparcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowem, które zorganizowało szkolenia i spotkania ze specjalistami w dziedzinie aktywizacji. W ramach Programu Aktywności Lokalnej urządzono także wyjazd do wioski chlebowej w Janiej Górze, skąd mieszkańcy wsi zaczerpnęli pomysł na budowę pieca chlebowego. – Oprócz chleba zamierzmy piec w nim pizzę i suszyć owoce – mówi Zielińska. – Jeżeli receptura chlebowa się sprawdzi, planujemy uruchomić produkcję na większą skalę, a taka forma może dać zatrudnienie 2-3 osobom – dodaje. Do tej pory stowarzyszenie dwukrotnie zaprezentowało się na Gminnych Dożynkach oraz Śliwkowych Spotkaniach 2011 w Nowem. – Gotowaliśmy powidła i sprzedawaliśmy gotowe przetwory, które są naszą specjalnością. Zebrane pieniądze będą naszym wkładem w budowę pieca – mówi Zielińska. – Mamy jeszcze wiele pomysłów, ale nie chcę ich zdradzać, dopóki nie będą omówione na spotkaniach ze wszystkimi członkami stowarzyszenia. Od wiosny chcemy uruchomić ścieżkę zdrowia, a gdy otwarta zostanie u nas świetlica wiejska, zamierzamy rozszerzyć nasze działania o zajęcia dla dzieci – dodaje.ACZ”

Stowarzyszeniu ” SWOJACY” życzymy wielu sukcesów.

Close Menu