Konkurs na pieczywo

Zapraszamy gospodynie domowe  z powiatu świeckiego do udziału w konkursie na pieczywo pieczone na zakwasie lub drożdżach.Chętnie poznamy  nowe smaki i nagrodzimy najlepsze pieczywo. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

„ Najsmaczniejsze domowe pieczywo na zakwasie lub drożdżach z powiatu świeckiego ”

www.wioskachlebowa.pl

ORGANIZATOR:

 TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY ŚWIEKATOWO; GMINA ŚWIEKATOWO; STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU

Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie finałowe konkursu jak i prezentacja wypieków oraz ich degustacja odbędzie się dnia 10.09.2011r. podczas

III FESTIWALU CHLEBA  w WIOSCE CHLEBOWEJ – JANIA GÓRA – O GODZ.15.00

Cele konkursu:

Ø     Kultywowanie i upowszechnianie tradycyjnych metod wypieku pieczywa na zakwasie i drożdżach

Ø     Prezentacja najlepszego i najsmaczniejszego pieczywa domowego

Ø     Promocja powiatu świeckiego i gminy Świekatowo

Warunki konkursu:

Ø      Do konkursu można zgłosić maksymalnie 1 produkt przygotowany przez osoby fizyczne;

Ø     Uczestnicy konkursu na własny koszt zakupią produkty do wypieku pieczywa;

Ø      Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania przepisu wg którego został upieczony produkt:

Ø      Liczba zgłoszeń jest nieograniczona;

Ø      Wypieki powinny być zaopatrzone w karteczki z danymi wykonawcy;

Ø      Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Kryteria oceny:

Komisja dokona wyboru najlepszego pieczywa oceniając:

Ø      Oryginalność;

Ø      Walory smakowe;

Ø      Estetykę przygotowania produktu oraz sposób dekoracji;

Ø       Subiektywne odczucia członków komisji po degustacji

Termin:

Zgłoszenia produktów oraz przepisów w formie papierowej dokonują osoby fizyczne z terenu powiatu świeckiego do dnia 31 SIERPNIA  2011r.

Zgłoszenie należy dostarczyć W FORMIE PISEMNEJ  do Urzędu Gminy w Świekatowie – sekretariat ul Dworcowa 20a; 86-182 ŚWIEKATOWO

lub e-mail: danuta_megger@wp.pl

Nagrody i wyróżnienia:

Dla wszystkich uczestników konkursu przewiduje się pamiątkowe certyfikaty, a dla najlepszej trójki przewiduje się atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas III FESTIWALU CHLEBA W WIOSCE CHLEBOWEJ- W JANIEJ GÓRZE O GODZ. 15.00

Close Menu