Nagrodzone projekty

Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  wspiera nasze działania – 2 nagrodzone projekty

Od  kwietnia  Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo rozpoczyna realizację zadania pn.  „ Ucz się i baw razem z nami, tak jak z harcerzami”, a od maja „Tradycyjny obrzęd ” Dożynek” w Wiosce Chlebowej. Zadania te otrzymały dofinansowanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bardzo nas cieszy, że oba projekty realizowane będą z młodzieżą szkolną z terenu naszej gminy. Pierwszy projekt adresowany jest dla dzieci ze Szkół Podstawowych, a drugi do młodzieży gimnazjalnej.

W zadaniu „ Ucz się i baw z nami, tak jak z harcerzami” proponujemy  dzieciom zajęcia pozaszkolne prowadzone metodą harcerską. Zajęcia polegać będą na zdobywaniu sprawności, tak jak w Harcerstwie. Żeby  jednak je zdobyć dzieci będą musiały bardzo dużo pracować nad swoimi  słabościami, umiejętnościami, wzbogacać swoją wiedzę, pracować dla grupy- zastępu. Będą często liderami grupy. Staną się uczestnikami zabawy, ale będą też sami organizatorami wielu zabaw sportowych, ognisk, wycieczek, spotkań, wieczorków. Nauczą się metod prezentacji i prowadzenia rozmów i dyskusji. Nauczą  się oceniać siebie i innych. Wszystko po to, aby uwierzyły, że  są pełnowartościowymi. Zajęcia prowadzić będzie nauczyciel Ewa Reich, doświadczony pedagog.

Drugi projekt „Tradycyjny obrzęd ” Dożynek” w Wiosce Chlebowej, to zadanie z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego.

Skierowany jest do grupy 20 osób młodzieży gimnazjalnej, która na warsztatach nauczy się wić wieniec dożynkowy, tańców ludowych, przyśpiewek i stworzy montaż słowno muzyczny , który będzie  ceremoniałem  związanym z tradycyjnym, historycznym zwyczajem  obchodów dożynek w rejonie Borów Tucholskich. Taki ceremoniał łączy się z tematyką wioski tematycznej „ Wioski Chlebowej”. Efekty warsztatów przedstawią w formie kilku występów artystycznych w regionie. Młodzież  będzie ubrana w wypożyczone    stroje ludowe. Spektakl obrzędowych dożynek obejrzą mieszkańcy całego regionu w czasie imprez środowiskowych na przełomie sierpnia i września. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele Urszula Cybulska i Maria Chabowska.

 

 

 

 

 

 

Close Menu