wioskitematyczne.pl

image001

Projekt „Wioski tematyczne” realizowany jest w partnerstwie: Fundacja NIDA (lider konsorcjum) we współpracy ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu, Centrum Doradczym Programów Pomocowych w Kamionce, Stowarzyszeniem Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO oraz Przedsiębiorstwem Społecznym „Garncarska Wioska”. Projekt dofinansowany jest w ramach Funduszy EOG i dotyczy rozwijania idei oraz wzmacniania potencjału ekonomicznego i społecznego wiosek tematycznych w Polsce.

W ramach projektu „Wioski tematyczne – dywersyfikacja przychodów wiejskich organizacji pozarządowych” utworzona zostanie sieć współpracujących ze sobą 30 wiosek tematycznych z całej Polski. Przedstawiciele organizacji prowadzących wioski rozwiną swoje kompetencje i umiejętności. Opracowane i przetestowane zostaną produkty i usługi wiosek. Projekt – który potrwa do marca 2016 roku – pozwoli zdywersyfikować dochody wiejskich organizacji pozarządowych oraz wzmocnić kondycję trzeciego sektora na wsi.

Close Menu