„Wieś na weekend 2014”- VI Festiwal Chleba

Kolejny Festiwal Chleba za nami.  Festiwal odbył się dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007 – 2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gminy Świekatowo, Starostwu Powiatowemu i oczywiście wszystkich mieszkańców Janiej Góry- Wioski Chlebowej. Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie nie tylko finansowe.

A oto kilka zdjęć z tego wspaniałego dnia:

photocrati gallery


 

 

 

Close Menu